Tuổi thơ em thả trên đồng

Bạn tốt Nguyệt Mai có nhã ý đăng lại truyện ngắn đầu tay (ở hải ngoại) của tôi. Trước đó tôi cũng có một vài truyện đăng từ hồi ngày xưa còn bé nhưng chỉ mới viết lại sau mấy chục năm  vất vả với miếng cơm manh áo. Đọc lại tôi thấy cảm động đến ứa nước mắt vì tôi nhớ má tôi, nhớ thời xa xưa mình còn chạy long rong một mình trong đồng cỏ, đạp đám cỏ rạp xuống để gối đầu. Thời dám lội qua sông vì không biết sợ chết. Mới đó mà mình đã trở nên già ngắt. Con tôi bây giờ đã gấp đôi cái tuổi của con bé trong truyện.

Tôi thả trên đồng cái tuổi thơ hoang dại của tôi.  Cám ơn bạn tốt.