Download Tùy Bút của Mai Thảo

Xin giới thiệu với các bạn, em Huy mới upload quyển Tùy Bút của Mai Thảo. Blog của Huy ở đây.

http://huyvespa.blogspot.com/2013/05/tuy-but-mai-thao-cung-u-lang-quen-oi.html

Download link ở đây:

https://www.box.com/s/80xytfrcrhlfc1qm0urc