Cám ơn

Có việc đi xa, về nhà thấy nhà có khách viếng rôm rả. Xem lại té ra Bác Gấu làm một cái PR dùm cho cái blog hiu quạnh này. Cám ơn Bác lắm, nhưng xin Bác làm ơn lấy chữ dzăng sĩ lại giùm, viết ấm ớ lăng nhăng mà Bác khen quá sợ đâm ra hư.