Cảm tạ

Được tặng Thư Quán Bản Thảo số 53 và tuyển tập Truyện Từ Văn
của Trần Hoài Thư. Và một trái sầu riêng.

TQBT màu trắng. Truyện Từ Văn có bìa màu trắng bọc thêm lớp giấy láng màu đen rất “xịn” . Sách in đẹp tuyệt vời. TQBT 250 trang. Truyện từ Văn 290 trang.

Tôi gọi chị Yến cảm ơn. Chị bảo chị trồng sầu riêng ở sân sau nhà. Hôm nào sang chơi chị cho đội nón sắt đi chọc sầu riêng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s