2 thoughts on “Lời Ru Gọi Người Tình”

  1. Ôi! thích quá, nghe lại những giai điệu nầy vẫn chưa chán. Có lẽ cho đến khi nhắm mắt thì những du âm nầy vẫn lãng vãng bên Nmk quá. cảm ơn bà Tám đem về cho nhau nghe.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s