2 thoughts on “Lời Ru Gọi Người Tình”

  1. Ôi! thích quá, nghe lại những giai điệu nầy vẫn chưa chán. Có lẽ cho đến khi nhắm mắt thì những du âm nầy vẫn lãng vãng bên Nmk quá. cảm ơn bà Tám đem về cho nhau nghe.

    Liked by 2 people

Comments are closed.