Summer (Presto) Vivaldi

Đây là đoản khúc Presto trong bản nhạc Summer của Vivaldi (Four Seaons). Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền khi còn ở trong trại tập trung, trong bài thơ với hình thức lá thư gửi cho cô con gái tên Th. ông đã dặn cô Th. để đọc bài thơ của ông, cô Th. nên nghe lại đoạn nhạc này.

Xin mời bạn cùng nghe với tôi, đoạn nhạc thật là tuyệt vời. Và nếu có chút thì giờ xin bạn nghe trọn vẹn cả bốn mùa. Đây là ảnh của nhạc sĩ Vivaldi.

 

6 thoughts on “Summer (Presto) Vivaldi”

    1. Cám ơn ông Hiền. Đoạn Presto này anh Joshua Bell đàn nghe hay lắm. Anh này là anh đánh đàn ở nhà ga Metro (Washington D. C.) mà chẳng ai nhận ra thiên tài cả.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s