Nghệ thuật sống đơn giản, phần cuối

Trích trong quyển “The Art of Simple Living” của Shunmyo Masuno. Allison Markin Powell dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Phần IV cũng là phần cuối cùng. 20 ways to make any day the best day. Hai mươi cách để biến ngày nào cũng là ngày đáng sống.

81. Be here now – Chú trọng đến hiện tại
82. Be grateful for everyday, even the most ordinary – Cảm ơn (trời cho) mỗi ngày, dù chỉ là ngày bình thường nhất.
83. Recognize that you are protected – Hãy tin rằng chúng ta được ơn trên che chở
84. Be positive – Hãy lạc quan
85. Do not covet – Đừng thèm muốn đòi hỏi nhiều quá
86. Do not divide things into good and bad – Đừng chia tất cả mọi vấn đề thành hai loại tốt và xấu
87. Accept reality for what it is – Chấp nhận thực tại
88. There is not just one answer – Không phải mọi vấn đề đều chỉ có một câu trả lời
89. There is not just one way, either – Cũng không phải chỉ có một cách hành xử hay giải quyết
90. Don’t be a show-off – Đừng phô trương khoe mẽ
91. Free yourself from money – Đừng bị trói buộc bởi tiền bạc
92. Believe in yourself, especially when you feel anxious – Hãy tự tin, nhất là lúc bạn đang lo lắng
93. Notice the changes of the season – Hãy chú ý đến thời tiết lúc thay mùa
94. Try taking care of something – Xử lý vấn đề nào đó hay quan tâm săn sóc đến người thân
95. Listen for the voice of your true self – Lắng nghe tiếng nói chân thật của lòng mình
96. Cherish being alive, every single day – Yêu đời, yêu cuộc sống, mỗi ngày
97. Put your everything into the here and now – Đặt hết tất cả tâm trí nghị lực vào hiện tại
98. Make every preparation – Chuẩn bị sẵn sàng các thứ
99. Contemplate how to die – Suy nghĩ chuẩn bị tinh thần về cái chết
100. Make the most of life – Cuộc đời rất đáng quí, hãy sống cho ra sống

Shumyo Masuno là vị sư dẫn đầu của một ngôi chùa Thiền đã 450 năm ở Nhật, người được giải thưởng thiết kế vườn Thiền khắp nơi trên thế giới, và là giáo sư của bộ môn thiết kế môi trường của một trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Ông đi giảng thuyết nhiều nơi, trong đó có đại học Harvard, Cornell, và Brown.

Masuno, Shunmyo. “The Art of Simple Living”. Dịch giả Allison Markin Powell (Nhật ngữ sang Anh ngữ), Penguin Books. 2009

Lá sồi
Lá dogwood
Lá phong vàng
Lá ivy
Lá cây elm

Thực hiện điều 93 trong 100 điều nên làm hằng ngày để giữ cho cuộc sống mình được yên tĩnh và vui vẻ do thiền sư Shunmyo Masuno hướng dẫn; đó là chú ý đến thời tiết lúc thay mùa. Đang mùa thu nên đăng ảnh lá thu.

Nguyễn thị Hải Hà dịch, viết, đăng ảnh ngày 11 tháng Mười năm 2020.

8 thoughts on “Nghệ thuật sống đơn giản, phần cuối”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s