Tango

Gần đây tôi có thấy trên mạng một đoạn phim, trong đó có Steve Carell và Anne Hathaway, hai tài tử này đang biểu diễn màn khiêu vũ tango, với đào và kép khác. Cả hai tuy khiêu vũ với người khác nhưng mắt luôn luôn hướng về nhau, dù là hướng về một cách tức tối. Đoạn phim ấy trích từ phim “Get Smart.” Bản nhạc trong đoạn phim ấy có tên là Tango của Mad Manoush (có thể cũng do chính Mad Manoush trình diễn). Xin mời bạn thưởng thức. Nơi bạn ở có thể đã về chiều hay sắp vào đêm thứ Bảy, bắt đầu cho cuộc hưởng thụ cuối tuần. Ở đây thì chưa sáng, nhưng có hề gì, cứ thả tâm hồn mình theo điệu nhạc. Tango luôn luôn rộn ràng cho dù lời có não nề đến mấy. Ban nhạc tango bắt đầu tấu lên. Trong tâm hồn bạn dấy lên niềm khát khao cháy bỏng…

Tango – Mad Manoush

The lights are low the night is young
And stars light up the latin sky
The tango band begins to play
In your heart a burnin’ desire

A certain magic in her eyes
Seems to tell you: have no fear
You are dancin’ skin to skin
And she whispers so smooth in your ear

Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …

She makes you slowly loose your mind
And you are fixed as if by glue
And you will dance the night away
Tonight all your dreams will come true

Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …
Come on let’s tango come on let’s tango …

Take her to the dance floor by the hand
She’ll guide you this night to a foreign land
Your skin feels tight, a sudden urge within
You and she begin to tango skin to skin
Come on let’s tango come on let’s tango …

Feel the drama rise, look deep in her eyes
The temperature rises higher, you feel the burnin’ desire
Lost in love time just flows where it’s ending nobody knows
Come on let’s tango come on let’s tango …

Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …

Lyrics powered by http://www.musixmatch.com

Có tuổi

Ảnh chẳng liên hệ đến bài. Chỉ ghép vào cho đỡ trống trải.

One thought on “Tango”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s