TQBT 82

Nhận được và xin giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 82 do nhà văn Trần Hoài Thư chủ trương

TQBT 82 bìa trước
Bìa trước 
TQBT 82 bìa sau
Bìa sau 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s