Sealed with a kiss

Mời bạn nghe một bài nhạc cũ.

Mùa hè chưa thật sự đến nếu tính theo lịch ngày tháng nhưng cứ hưởng thụ mùa hè sớm một chút vì trường học đã bãi trường. Mùa hè năm nay học sinh sinh viên không có bãi trường, không có chia tay nhau với những lưu luyến. Năm nay chắc có nhiều đôi bạn sẽ thấy mùa hè lạnh hơn, cô đơn hơn, thậm chí ở gần biển chưa chắc đã được tắm biển. Ở gần nhau chưa chắc được gặp nhau.

6 thoughts on “Sealed with a kiss”

  1. Em thích bài này vô cùng.
    Lúc này em đang tưởng tượng “a cold, lonely summer” ra làm sao vì chỗ em ở tuần tới sẽ chỉ có khoảng 105F thôi. Nhân tiện đang chủ đề mùa hè, em gởi tặng chị một bài hát cũ nhé.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s