Những điều nhỏ bé

Mái tóc của bồ công anh
Mây buồn giấu nắng ở đâu? (Thơ Phú Quang)
Chống tay ngẩng mặt nhìn trời
Nó cất tiếng hát cùng tôi

mùa xuân, cóc hát;
mùa hè
cóc sủa
– Onitsura

8 thoughts on “Những điều nhỏ bé”

Leave a Reply to mnghia812003 Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s